Chopin könyvek magyarul

Most fejeztem be a harmadik Chopin könyvet, úgyhogy a friss élményről álljon itt egy beszámoló. Magyarul három érdemleges könyv van Chopin-ről amit most be lehet szerezni, mind a három elég különböző stílusú és tartalmú, épp ezért mind a hármat ajánlom, de az igazat megvallva együtt érdemes elolvasni a könyveket.

Barbara Smoleńska-Zielińska – Chopin

Ez a legfrissebb könyv mindhárom közül, egy elismert lengyel zenetörténész irományát olvashatjuk, amely hazájában tananyag. Ez már sejteti a mű stílusát: tárgyilagos a végletekig. Csak a biztosra alapoz: Chopin saját levelezésére, de azokból is csak azokra amelyeknek hitelessége bizonyított. Végig követhetjük már születése előtt családjának életét, majd Frydryk ifjú éveit, korai utazásait, majd a párizsi és londoni éveket, végül műveinek rövid elemzését is elolvashatjuk.

Aki a romantika legendáját keresi itt rossz helyeken kopogtat, mert az nincs ebben a dokumentumban, itt csak a tényeket kapjuk, de szerencsére nem szárazon: a könyv olvasmányos. Jár hozzá egy CD is, melyen Szilasi Alex is játszik, a magyar Chopin nagykövet, aki megjegyzéseket is írt a könyvbe. A CD miatt kicsit drága, de én úgy gondolom, hogy akit érdekel ez a téma annak megéri, mert értékes anyag található a lemezen is.

Liszt Ferenc – Chopin

Következő könyvecske a híres-neves Liszt könyv. Chopin és Liszt néhány évig barátok voltak Párizsban, így miután barátja, és istenített zeneszerzője meghalt egyből hozzáfogott az első életrajzhoz róla. Ám sajnálatos módon megromlott barátságuk és eltávolodtak egymástól, az igazi okokat ma már senki se tudja, csak legendák maradtak fent, akárhogy is Liszt nem tudott egy mindenre kiterjedő életrajzot írni barátjáról, mivel hiába kérte el levelezését a családjától, azok hallani se akartak róla, amit egyébként meg is értek, mert a harmadik könyvben el lehet olvasni azt a levelet, ahol Chopin arról ír családjának hogy milyen művésznek is tartja Lisztet, de nem lövöm le a “poént”.

Liszt nem volt író, de mint minden ember akkoriban tudott választékosan írni, de azért hozzá kell tenni, hogy az 1850-es években készült e mű, ezért ma már nehézkes olvasni, sok régies-míves mondatot találunk benne. Csak az ismerőseire és barátaira alapozhatott, ezért sok a legenda, mende-monda és sokszor elkalandozik Liszt a saját kalandjai felé, így ez a könyv épp annyira szól Lisztről mint Chopinről. De hogy mit is gondolt Ferenc Frydrykről arról álljon itt egy idézet a könyvből.

Mi a virágcsokor annak, kinek homloka a halhatatlanság babérkoszorúját kívánja meg? A múlékony rokonszenv, a futó magasztalások, alig jőnek kérdésbe ama teljesebb dicsőséget követelő sírhalom színe előtt. Chopin művei arra vannak hivatva, hogy egy távoli jövőben, távoli országokba vigyék el ama vigaszteljes érzelmeket, melyeket a művészet terményei a szenvedő lelkekben ébresztenek, azon izgatott, gyenge – vagy állhatatos és hívő lelkekben, melyeknek e művek szentelve vannak, az idő és távolság által egymástól elválasztott magasabb szellemeket ily módon egy örökös kötelék fűzi össze, ama szellemeket, melyeket kortársaik rosszul fogtak fel, midőn hallgattak, és gyakran még rosszabbul, midőn szóltak.

Ehhez a kiadványhoz is CD tartozik ami szintén kicsit felnyomja az árát, de itt még értékesebb a hanganyag, olyan előadóktól hallunk Chopin és Liszt műveket mint Jan Ignacy Paderewski, Maurytzy Rosenthal és Dohnányi Ernő, egészen a 20. század elejéből.

Kazimierz Wierzyński – Chopin élete

Kazimierz elismert lengyel író volt, könyvét 1985-ben adták ki itthon, de meg lehet venni ha keresi az ember, persze antikváriumokból főleg. Nekem ez az életrajz tetszett legjobban, mivel itt jelen van a romantika letűnt érdekes, misztikus, legendás világa. A szerző le ír jó pár legendát is, amihez persze hozzáteszi, hogy valószínűleg nem pont így történt, de jó ilyeneket olvasni. Néha párbeszédeket is találunk, úgy tud egy-egy estét rekonstruálni Chopin életéből a levelek és ránk maradt dokumentumok alapján, hogy az ember úgy érzi ott ül, és hallgatja a hallhatatlan művész tökéletes, földöntúli játékát ő is.

Hogy ha egyet kéne választani akkor ezt a harmadikat választanám, de a szerző is több helyen hozzáteszi, hogy sokszor nem bizonyított dokumentumok alapján írta 1949-ben, és azóta már sokat tudtunk meg Frydryk életéről, mai napig előkerülnek levelek.

One thought on “Chopin könyvek magyarul”

A hozzászólások jelenleg nem engedélyezettek ezen a részen.