A zongoristák Újtestamentuma

Hans von Bülöw mondta egyszer, hogy “Bach a zene Ótestamentuma, Beethoven pedig az Újtestamentum”, ennek a szép idézetnek azóta több változata feltűnt, a kedvencem: a zongoristák Ótestamentuma Bach 48 prelűd és fugája, az Újtestamentuma pedig a 32 Beethoven szonáta.

Mozart zongora művet, szonátáit sokan hátrébb sorolnak a zenekari műveihez képest, nem így Beethoven-nél. Ludwig-nak nagyon fontos volt a zongora, fel is lépett saját zongora versenyeivel több ízben, és egészen idős koráig írt szonátákat, szám szerint 32-t. Hallgassuk most az egyik korai művet, 1798-ból, Opus 10. No 1., az ötödik szonáta fináléját. Alfred Brendel Játszik.