Vihar és vágy

Az 1770-es években több német városállamban is hirtelen új útra tért az irodalom Goethe és Schiller vezetésével, a Sturm und Drang irányzat a 19. század előszele volt, új gondolkodás mód ahol az egyén került előtérbe, és a merev társadalmi rendeket bírálták a költők és filozófusok.

A művészek között gyorsan divatos lett a Sturm und Drang, és a többi művészeti ágra is nagy hatással volt, így természetesen a zenére is. Egyik legszebb példája Mozart 25. szimfóniája, g moll-ban írta amit igen ritkán használt, sőt valójában az összes szimfóniája dúr hangnemekben íródott kivéve a híres 40. és a most említett. Gyors váltások ritmusban, dinamikában, addig ismeretlen, fura melódiák, ahogy előbb írtam a romantika előszele volt ez a művészetben bizonyos tekintetben.

Az első négy ütem szinte már beethoveni, 1 hang ismételve egymás után majd jön a nagy hatásos, energikus dallam. Az Amadeus film nyitóképeit kísérte ez az életteli kezdés.